Session Chairs

 • Dr.S Phani Kumar ,Gitam University
 • Dr.Raju Bhukya ,NIT Warangal
 • Dr.DVLN Somayajulu ,NIT Warangal
 • Dr.Y Rama Devi ,CBIT Hyd
 • Dr.B Rama Abbidi ,HOD CSE
 • Dr.Suresh Pabboju ,CBIT Hyd
 • Dr.Sagar Yeruva , VNR VJIET
 • Dr. N Sandhya ,VNR VJIET
 • Dr.S Nagini ,VNR VJIET
 • Dr. T Sunil Kimar ,VNR VJIET
 • Dr. P V Siva Kumar,VNR VJIET
 • Dr.M Shanmukhi , BVRIT-H